Hain Aur Bhi Duniya


Share

Hain Aur Bhi Duniya Mein Sukhan-War Bahot Achhe,
Kehte Hain Ki Ghalib Ka Hai Andaaz-e-Bayan Aur.

Top Posts
Instagram