Be-Khudi Be-Sabab


Share

Be-Khudi Be-Sabab Nahin Ghalib,
Kuch To Hai Jis Ki Parda-Daari Hai.

Top Posts
Instagram