Sharafat bhi azab


Share

Sharafat bhi azab cheez hai ye
Rakhta hai ye sharr aur aafat bhi

Top Posts
Instagram